Mesyuarat Agung PAS kawasan Miri alaf baru

Mesyuarat Agung Tahunan PAS Miri yang diadakan tahun ini dalam suasana normal baru dengan mengambil kira wabak Covid-19 yang masih menular. 

Kali ini PAS Miri juga memberi peluang kepada ahli yang tidak dapat menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan PAS secara dalam talian. Mereka boleh mengikuti ucapan YDP @ Yang Dipertuan PAS Miri secara dalam talian.

Oleh kerana kehadiran terhad, peluang bagi mereka yang tidak hadir pada masa ini masih boleh mengikuti perbincangan dan ucapan dari setiap perwakilan secara dalam talian. Hasrat PAS Sarawak untuk bertanding juga mendapat sokongan dan keahlian PAS di Miri juga meningkat.

Harapan dan aspirasi ahli dan penyokong PAS Sarawak untuk bertanding diterima dengan baik. Mereka memerlukan wakil yang dapat menyuarakan masalah penduduk tempatan. PAS Sarawak kini aktif melakukan aktiviti kebajikan dengan masyarakat setempat.

Jofri Jaraiee
Pesuruhjaya PAS Sarawak 

English version

Miri PAS Annual General Meeting of the new millennium

PAS Miri Annual General Meeting held this year in the new normal atmosphere with regard to the outbreak Covid-19 that is still contagious.

This time PAS Miri also provides an opportunity for members who are unable to attend the PAS Annual General Meeting online. They can follow the speech of YDP @ Yang Dipertuan PAS Miri online.

Due to limited attendance, the opportunity for those who are not present at this time can still follow the discussions and speeches of each delegate online. PAS Sarawak's intention to contest also received support and PAS membership in Miri also increased.

The hopes and aspirations of members and supporters for PAS Sarawak to contest were well received. They need a representative who can voice the problems of the local people. PAS Sarawak is now actively conducting charity activities with the local community.