Penduduk Taman Tunku Tercemar Dengan Kotoran Jalan dan Ancaman Bajir Kilat
Penduduk Taman Tunku mengadu bahawa kawasan perumahan mereka tercemar dengan kekotoran debu jalanan dan juga ancaman banjir kilat. Baru-baru ini PAS Miri ada menerima aduan dari penduduk Taman Tunku, Miri berkenaan dengan perkara tersebut dibawah ini .
Gambar Hiasan Plan Jalan Baru Taman TunkuSurat aduan daripada Belia Taman tunku :

1. Tolong suruh kontraktor yang buat jalan baru di Taman Tunku/Taman Jelita untuk sentiasa membasahkan jalan tanah di mana lori lori angkat tanah menggunakannya supaya habuk tidak terbang. Rumah kami kotor, pakaian yang dijemur kotor, habuk masuk dalam rumah dan juga dapur. Mencemar alam sekitar.
Gambar Hiasan YB Lambir melawat longkang di Taman Tunku2. Follow up sama ada parit sudah diclear (dibersih) supaya tidak tersumbat dan tidak berlaku banjir kilat. Ini adalah janji Ripin Lamat YB Lambir.


Kita berharap agar pihak yang berkenaan tolong ambil perhatian tentang masalah yang dihadapi oleh penduduk Taman Tunku dengan segera. Jangan biarkan masalah penduduk tersebut berlarutan sehingga mengganggu kehidupan harian dan keselesaan mereka yang tinggal dalam kawasan tersebut.

PAS Miri berharap pihak yang berkenaan bertindak segera mengatasi masalah tersebut. Utamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan politik.


English Version
Taman Tunku Residents Contaminated By Dirt Road and the Threat of Flash Flooding
Taman Tunku Residents has complained that their residential area contaminated with road dirt and flash flood threat. Recently PAS Miri has received complaints from residents of Taman Tunku, Miri regarding on the below matters.

Complaints from Taman Tunku Youth:
1. Please ask the contractor for the new road in Taman Tunku / Taman Jelita to continually wet the dirt road where the trucks used to lift soil will not making the road dusty. Our house is dirty, dried clothes dirty, the dust flying in the house and the kitchen. Pollute the environment.

2. Follow up if the drain is clear (net) not blocked and there are no flash floods. This is the promise by Ripin Lamat YB Lambir.


We hope that the relevant authorities concerned and please take note of the problems faced by the residents of Taman Tunku immediately. Do not let these people problems persist and obstruct their daily life and comfort of those living in the area. PAS Miri hope the authorities concerned to act quickly to resolve the issue. Give the priority to the people interests rather than the political interests.