Jalan Kampung Lusut Jaya 1 Teruk Perlu Diperbaiki Segera

Masalah jalanraya di kawasan kediaman penduduk di Kampung Lusut Jaya 1 di Lambir masih teruk dan tidak berturap sepenuhnya.

PAS cawangan Lambir telah mengadakan lawatan ke Jalan Kemiding 1 di Kampung Lusut Jaya 1 selepas menerima aduan daripada penduduk tentang masalah jalan mereka yang rosak teruk.

Menurut penduduk kampung, kampung ini telah diduduki pada pertengahan tahun 90-an dan terdapat kira-kira 15 buah rumah di kampung tersebut. Namun sehingga ke saat ini, jalan kampung mereka masih belum ada usaha dari pihak berkuasa untuk menaik taraf atau diturap dengan tar seperti jalan kampung lain yang terdapat di kawasan Lambir.

Keadaan jalan menuju ke kediaman penduduk agak rosak teruk apabila musim hujan dan menyukarkan pergerakan penduduk untuk keluar masuk ke kediaman mereka.

Oleh yang demikian, PAS Lambir mengesa pihak Jabatan Kerja Raya dan Majlis Bandaraya Miri untuk turun padang serta melihat sendiri keadaan jalan terbabit.

Menurut ketua pemuda PAS Sarawak, Mohammad Arifiriazul Bin Paijo merangkap Penyelaras PAS DUN N72 Lambir  penduduk kampung amat berharap agar masalah mereka ini diberi perhatian sewajarnya dari pihak berkuasa.

Kerjasama dengan pihak berkenaan untuk membaiki jalan serta menurap jalan tersebut dengan segera amat dihargai.

Jofri Jaraiee
PAS Sarawak

English version

Road of Lusut Jaya 1 village is severely needs to be repaired immediately

The problem of road in a residential area in Kampung Lusut Jaya 1 in Lambir is still severe and not fully covered.

PAS Lambir branch visited Kemiding 1 road in Kampung Lusut Jaya 1 after receiving complaints from residents that the road to their homes is badly damaged.

According to the villagers, the village has been occupied in mid 90s and there are about 15 houses in that village.

But up to now, the road of their village was still no effort from the authorities to upgrade or covered the road with tar like other villages in the area of Lambir.

The road leading to the residential residents is quite severely damaged when the rainy season and made it difficult for the population movements go out into of their homes.

Lambir PAS urged the Department of Public Works and Miri City Council to go and see the condition of the roads involved.

According to Sarawak PAS Youth chief, Mohammad Arifiriazul Paijo cum PAS Coordinator DUN N72 of Lambir, villagers hope that their problem is given due attention from the authorities.

Cooperation with the relevant authorities to repair the road and resurfacing the roadway immediately is highly appreciated.