Pandangan banyak pihak tentang peningkatan kes perceraian di Sarawak dalam media tempatan amat membimbangkan. Mari kita kaji berlakunya kes sebegini dari sudut Ibadah Solat.Dalam sebuah hadis, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah SAW telah bersabda;“Perbuatan halal yang dimurkai Allah ialah talak” Riwayat Abu Daud dan HakimManakala firman Allah SWT, di surah An Nisa’ ayat 19 bermaksud;“Pergaulilah isterimu dengan baik, sekiranya kamu benci kepada mereka, boleh jadi ada yang kamu benci itu Tuhan akan menjadikan kebaikan yang banyak padanya”
Perceraian merupakan perkara yang halal tetapi paling dibenci oleh Allah swt. Firman Allah di surah Al Baqarah ayat 229 yang bermaksud,
“Rujuklah mereka (isteri-isteri kamu) dengan cara yang ma’ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik”
Begitu juga Islam melarang seorang isteri yang minta diceraikan tanpa ada sebab-sebab yang syar’ie, sebagaimana hadis Rasulullah saw yang bermaksud,
“Dari Sauban r.a bahawa Rasulullah saw bersabda : “Mana-mana perempuan yang meminta cerai daripada suaminya tanpa ada apa-apa keuzuran syar’ie, maka haram ke atasnya bau syurga” Riwayat : Abu Daud

Perkara di atas ini berlaku juga terhadap suami yang menceraikan isterinya, tanpa ada sebab-sebab atau alasan yang kuat sehingga isteri terasa dizalimi atau menceraikannya dengan cara penganiayaan. Begitu juga haram bagi suami menceraikan isterinya sewaktu sedang haid atau sewaktu isteri dalam keadaan suci tetapi telah dicampurinya.

Punca Perceraian

Untuk membicara perkara ini ianya agak subjektif, kerana setiap pasangan mempunyai alasan dan persoalan yang tersendiri yang menyebabkan rumahtangga mereka bergelora. Namun melalui pengalaman saya sebagai Naib Khadi atau istilah sekarang Penolong Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk orang Islam, bolehlah dijadikan sedikit ukuran dan pertimbangan untuk mengenal pasti punca perceraian yang berlaku dari segi akar umbinya.Saya suka meneliti dari setiap sudut persoalan dan cuba memahaminya agar persoalan itu lebih mudah untuk dirungkaikan. Dalam al-Quran, firman Allah SWT yang berkaitan hukum serta persoalan talaq atau perceraian ada dihuraikan pada surah al-Baqarah. Bermula dari ayat 222, yang menceritakan tentang kedudukan wanita di sisi suaminya sehinggalah kepada ayat 242 yang menghuraikan tentang hak-hak wanita yang telah ditalaqkan.

Namun yang menariknya, terselit diantara persoalan tersebut dua ayat, iaitu pada ayat 238 dan 239 yang menghuraikan perintah dan arahan Allah SWT untuk memelihara solat tidak kira dalam bagaimana keadaan sekalipun, ketika aman atau dalam permusafiran.Sebagaimana yang difahami, ayat-ayat al-Quran walaupun ianya diturunkan secara berperingkat-peringkat dan kadang-kala setiap ayat itu berpisah antara satu sama lain ketika penurunannya, namun setelah mana ia dibukukan mengikut wahyu Allah SWT kepada Nabi SAW, ianya mempunyai nilai maksud yang tersendiri melalui tafsiran secara tahliliyyah yakni tafsiran secara terperinci. Maksud dari setiap ayat berkait-kait dari satu ayat dengan ayat yang lain, begitu juga dari satu surah kepada surah yang lain. Walaupun sebab penurunan ayat berbeza ketika waktu penurunannya dan jalan ceritanya juga berbeza pada zahir ayatnya tetapi ianya mempunyai hubungan dari satu ayat dengan ayat yang lain. Itulah kehebatan al-Quran, tersimpan rahsia bagi yang mahu mengkajinya.

Justeru, ketika kita cuba memahami tafsiran ayat-ayat tersebut, pengertian yang ingin disampaikan oleh Allah SWT secara tersirat ialah melalui bagaimana persoalan perceraian ini boleh dan dapat dibendung. Allah SWT menegaskan terhadap penjagaan hak Allah sebagaimana yang ditetapkan iaitulah menjaga solat. Firman Allah SWT dalam ayat 238;

“Peliharalah kamu (kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya) segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang Wusta (sembahyang Asar) dan berdirilah kerana Allah (dalam sembahyang kamu) dengan taat dan khusyuk. (238) Dan jika kamu takuti (sesuatu bahaya) maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan, kemudian apabila kamu telah aman sentosa, maka hendaklah kamu mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna), sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya”. (239)

Jagalah hak Allah SWT dalam apa keadaan sekalipun dan ingatilah Allah SWT nescaya Ia akan mengajar kamu dan memelihara kamu.Dalam kehidupan ini, apa yang perlu kita ketahui ialah perjalanan hidup kita senantiasa dalam ketentuan Allah. Walaupun kita mampu berusaha dan sememangnya disuruh untuk berusaha tetapi kita kena senantiasa bersandarkan kepada ketentuan Allah SWT, kerana Dialah yang menentapkan segala sesuatu.

Daripada Ibnu Abbas RA, sabda Nabi SAW:

“Wahai anak, aku ingin ajarkan kepada engkau beberapa kalimah: Peliharalah hak-hak Allah nescaya Allah memelihara kamu. Peliharalah hak-hak Allah nescaya engkau akan mendapatiNya di mana saja kamu berada. Apabila kamu ingin meminta bermohonlah kepada Allah. Apabila kamu inginkan pertolongan mohonlah pertolongan daripada Allah. Dan ketahuilah, sekiranya seluruh umat berhimpun untuk memberikan suatu manfaat kepada engkau, mereka tidak akan dapat berbuat demikian sedikit pun melainkan dengan suatu yang telah Allah tetapkan kepada kamu; sekiranya mereka berhimpun untuk memudaratkan kamu, mereka tidak akan dapat berbuat demikian sedikit pun melainkan dengan suatu yang telah Allah SWT tetapkan ke atas kamu. Telah pun diangkat segala pena dan telah keringlah segala buku (segalanya telah ditetapkan oleh takdir dan ditulis di Luh mahfuz).Riwayat al-Tirmizi dan Ahmad.
Jelaslah bila kita jaga hak-hak Allah pastinya Allah akan memelihara kita, apatah lagi untuk memelihara hubungan kita sesama manusia khususnya suami isteri.
Solat menjadi asasnya. Hubungan yang sentiasa dengan Allah akan membuahkan ketenangan dan kedamaian serta jalan keluar dari segala permasalahan. Namun apa yang berlaku disebalik corak kehidupan manusia yang dikatakan beriman kepada Allah dewasa ini, jauh menyimpang dari sifatnya sebagai seorang yang beriman. Solat hanya sekadar adat kebiasaan bukan suatu yang didambakan untuk memuji-muji tuhan, memohon keampunan dan kerahmatan, tetapi hanya sekadar hiasan dan kebiasaan. Kesannya, solat yang tidak mampu meraih kasih Allah dan menghindarkan dirinya dari kemungkaran.
Dan ingatlah sebahagian besar perselisihan dalam rumahtangga adalah terkesan dari kemungkaran yang dilakukan, sama ada secara sedar atau tidak kemungkaran terhasil dari pengabaian hak-hak Allah yang pelbagai. Bermula dari solat, penutupan aurat, pergaulan bebas, makan minum dari sumber yang haram, mengambil hak orang lain secara haram, pelanggaran hukum-hukum Allah dan sebagainya.

Bila saya bersoal selidik dengan para pasangan yang bermasalah khususnya berhasrat untuk bercerai, 90 % dikalangan mereka mengabaikan solat, sama ada suami atau isteri. Justeru kesimpulan ringkas yang boleh saya nyatakan, apabila tidak menjaga solat dengan sempurna maka ia adalah sebahagian dari punca penceraian dan akan membawa kepada pengabaian yang lain juga.Oleh itu jagalah, sempurnakanlah serta berusahalah untuk mendapat khusyuk padanya, kerana sesungguhnya berjayalah orang mukmin yang khusyuk dalam solatnya. Bila solat berjaya maka segala lapangan kehidupan kita juga akan berjaya serta jagalah hak-hak Allah yang lainnya. Itulah keberhasilannya. Moga kehidupan kita diberkati Allah, ameen

Pandangan Ustaz M Zaki Ameen