Jalan Masuk Kampung Bakam Sempit

MIRI- Kampung Bakam yang terletak dipinggir pantai Miri lebih kurang 20 minit perjalanan ke bandaraya Miri. Kebanyakan penduduk Bakam bekerja sendiri sebagai nelayan dan petani.

Jalan masuk kedalam kampung Bakam agak sempit dan tidak sesuai untuk kenderaan besar. Sudah hampir bertahun-tahun lamanya penduduk kampung Bakam memohon jalan yang lebih luas dan bertar sepanjang kampung tersebut tetapi sehingga kini hanya ada sebahagian kecil sahaja jalan bertar, itu pun sempit dan kecil hanya sesuai untuk motorsikal saja dan kenderaan kecil saja.
Walaupun jalan diluar atau sekitar jalan kampung sudah bertar tetapi apabila masuk kedalam ulu kampung tersebut, jalan masih lagi teruk terutama sekali jalan masuk ke kebun atau tanah pertanian.

Terdapat papan tanda NaikTaraf Jalan Kampung tetapi jalan yang siap hanya separuh jalan, sedangkan jalan untuk masuk kedalam kampung masih lagi teruk dan becak terutama waktu hujan.

Sekurang-kurangnya pihak kerajaan menurap jalan tersebut dengan batu untuk mengelak kenderaan tersangkut dalam lumpur ketika hujan terutama jalan ke kebun.

Ramai petani sukar untuk mengangkut hasil petanian mereka akibat jalan yang sempit dan berlumpur terutama sekali untuk kenderaan kecil hanya kenderaan pacuan 4 roda yang sesuai untuk jalan tersebut.

Bukan semua petani yang mampu membeli kenderaan pacuan 4 roda, selain itu mereka hanya menggunakan motosikal untuk tujuan pengangkutan.

Kita mendesak pihak kerajaan agar menunaikan janji mereka untuk melebarkan jalan kampung serta membina laluan untuk para petani mengangkut hasil petanian mereka, dimana jalan kebun yang ada sekarang tersekat akibat jalan yang tidak teratur serta sukar untuk dimasuki oleh kenderaan biasa kecuali motosikal dan kenderaan pacuan 4 roda.

Kita berharap pihak kerajaan dapat melaksanakan semua projek rakyat dengan adil untuk semua tanpa mengira bangsa, agama dan fahaman politik.

Jofri Jaraiee
PAS Miri, Sarawak

English version
Access Road to Bakam Village Narrow
MIRI - Bakam village just off the coast of Miri, located about 20 minutes drive from the Miri city.
Many of the Bakam residents are self-employed as fishermen and farmers.

Access road into the village of Bakam is quite narrow and not suitable for big vehicles. It was almost over the years the villagers of Bakam apply a wider road and tarred throughout the village, but so far there is only a fraction of paved road, it was narrow and small, it is only suitable for motorcycles and small vehicles only.

Although the road outside or around the village roads are tarred, but when they enter into the upstream of the village, the road is still severe, especially access roads to farm or agricultural land.

There are signs Upgrade Road but the road is only half way completed, while the road access into the village is still severe and muddy, especially when it rains.

At least the government is paving the road with stones to prevent vehicles stuck in mud when it rained, especially the way to the farm.
Many farmers difficult to transport their agricultural produce as a result of the narrow and muddy road, especially for small vehicles, only 4-wheel drive is suitable for the road. Not all farmers can afford 4-wheel drive vehicles, other than that they only use the motorcycles for transportation purposes.

We urge the government to fulfill their promises to widen roads and build a path for the farmers to transport their agricultural produce, farm roads where the existing road is blocked due to irregular and difficult to be accessed by conventional vehicle, except motorcycles and 4-wheel drive.

We hope the government can implement all the people projects with justice for all regardless of race, religion and political belief.